Výpověď pachtovní smlouvy

Výpověď pachtovní smlouvy

K vypovězení pachtu bez výpovědní doby může dojít v případě, že:

  1. Pachtýř (nájemce) propachtuje (pronajme) nebo přenechá předmět pachtovní smlouvy (zemědělská půda) další straně, případně změní její hospodářské určení, a to vše bez předchozího souhlasu propachtovatele (nájemce).
  2. Užívání předmětu pachtovní smlouvy (zemědělská půda)  znemožňuje předem neodhalená vada, kvůli které značně poklesl výnos. V tomto případě je možné se také domluvit na prominutí pachtovného (nájemného) ze strany propachtovatele (nájemce).

K vypovězení pachtu s tříměsíční výpovědní dobou může dojít v případě, že:

  1. Pachtýř (nájemce) není schopen, vzhledem ke zhoršení jeho zdravotního stavu, obhospodařovat předmět pachtovní smlouvy (zemědělský pozemek).
  2. Pachtýř (nájemce) zemře. V tomto případě může k výpovědi ze strany dědice pachtýře (nájemce) dojít do šesti měsíců od úmrtí pachtýře, a to i když byla pachtovní smlouva sjednána na dobu určitou.

Zemědělský pacht sjednaný na dobu neurčitou je možné vypovědět s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou.

vzor_vypoved_pachtovni_smlouva (PDF, 141.35 KB)

* Tyto vzory smluv jsou pouze ilustrativním příkladem. Doporučujeme si nechat smlouvy připravit od právníka.

Prodáváte nemovitost?

Nechte si od nás doporučit osvědčeného makléře, opravdového specialitu
v oboru, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě.

Vybíráme z 11 737 realitních makléřů z celé ČR  . Doporučíme vám pouze ty kvalitní, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě. Finální volba je čistě na vás. Naše srovnání je nezávazné a zdarma.

Články k tématu

Investice do půdy. A několik cenných rad pro ty, kteří se pro tento typ investování rozhodnou.

Téma: Pachtovní smlouva Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)

Investice do půdy je jednou z tradičních možností jak zhodnotit své volné finanční prostředky. Víme jak na to! Sepsali jsme několik cenných rad pro začínající investory v této oblasti.

Přečíst článek