Směnná smlouva

Směnná smlouva

Jedná se o obdobu kupní smlouvy, kdy jedna smluvní strana (prodávající) převádí vlastnické právo na smluvní stranu druhou (kupující), ale s tím rozdílem, že za nabytí nemovité věci nejsou požadovány peníze, nýbrž jiný závazek, často další věc. Prostřednictvím směnné smlouvy je realizován směnný obchod, kdy ani jedné smluvní straně nevznikají žádná další práva a povinnosti, jedinou povinností vztahu je výměna smluvených předmětů nebo vyrovnání doplatku. Na rozdíl od kupní smlouvy je možné od smlouvy směnné odstoupit, a to, jakmile dojde ke zhoršení stavu předmětu smlouvy před jeho odevzdáním. Jestliže je předmětem směnné smlouvy nemovitá věc, je potřebná její písemná podoba. Tu se vyplatí sepsat s pomocí notáře jako notářský zápis, který je veřejnou listinou, a jenž lze, v případě nutnosti, použít u soudu jako důkazní materiál.

Prodáváte nemovitost?

Nechte si od nás doporučit osvědčeného makléře, opravdového specialitu
v oboru, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě.

Vybíráme z 11 737 realitních makléřů z celé ČR  . Doporučíme vám pouze ty kvalitní, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě. Finální volba je čistě na vás. Naše srovnání je nezávazné a zdarma.