Příkazní smlouva

Příkazní smlouva

Jde o mandatum, v kterém se příkazník (mandatář) zavazuje příkazci (mandát), že pro něj obstará nějakou věc nebo vykoná určitou činnost, a to buď bezplatně nebo za odměnu sjednanou smluvními stranami ve smlouvě. V příkazní smlouvě je vhodné ustanovit k čemu se příkazník zavazuje, dále práva a povinnosti smluvních stran, dobu plnění, stanovenou odměnu, odpovědnost za škodu a sankce, případně, je-li potřeba, sepsat plnou moc. Povinností příkazníka je jednat dle svého nejlepšího vědomí a držet se pokynů ze strany příkazce, příkazce je pak zavázán příkazníkovi poskytnout potřebné prostředky pro vykonání požadovaného příkazu. Pod příkazní smlouvu spadá smlouva o obstarání věci a smlouva o obstarání prodeje věci.

Vzor smlouvy: Příkazní smlouva - správa nemovitosti (PDF, 137.58 KB)

* Tyto vzory smluv jsou pouze ilustrativním příkladem. Doporučujeme si nechat smlouvy připravit od právníka.

Prodáváte nemovitost?

Nechte si od nás doporučit osvědčeného makléře, opravdového specialitu
v oboru, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě.

Vybíráme z 11 737 realitních makléřů z celé ČR  . Doporučíme vám pouze ty kvalitní, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě. Finální volba je čistě na vás. Naše srovnání je nezávazné a zdarma.