Zpětvzetí návrhu na vklad

Zpětvzetí návrhu na vklad

Zpětvzetí návrhu na vklad do katastru nemovitostí se využívá v případě, že v podání návrhu na vklad se objeví tzv. neodstranitelné chyby. K takovým chybám většinou patří vady týkající se vkladové listiny, typicky například chybné nebo nedostatečné určení navrhovaných práv či špatné označení předmětné nemovitosti. Problémem mohou být také přehlédnutné podíly spoluvlastníků a právní potíže související s převodem.

Pokud se v návrhu na vklad objeví tyto neodstranitelné vady, je pro účastníky řízení vhodné přistoupit právě k zpětvzetí návrhu na vklad, přičemž není nutné čekat až katastrální úřad návrh zcela zamítne. S tímto krokem však musí souhlasit všechny zainteresované strany. 

Následně je potřeba katastrálnímu úřadu písemnou formou sdělit, že se smluvní strany dohodly na zpětvzetí návrhu na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí. Toto sdělení musí obsahovat především specifikaci účastníků řízení a předmětu návrhu. Dále musí být patrné, co je požadováno či navrhováno. Chybět by nemělo ani uvedení data prvotního návrhu, číslo vkladového řízení, datum a podpisy navrhovatelů a adresa příslušného katastrálního úřadu. Zpětvzetí návrhu na vklad není zpoplatněno.

Prodáváte nemovitost?

Nechte si od nás doporučit osvědčeného makléře, opravdového specialitu
v oboru, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě.

Vybíráme z 11 737 realitních makléřů z celé ČR  . Doporučíme vám pouze ty kvalitní, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě. Finální volba je čistě na vás. Naše srovnání je nezávazné a zdarma.