Věcné břemeno

Věcné břemeno

Věcné břemeno spadá pod věcné právo k cizí věci a zprostředkovává oprávněnému možnost využívání určité užitné hodnoty věci, která náleží jejímu vlastníkovi. Vlastník je tak, v zájmu celé věci, povinen něco dát, strpět, konat či se něčeho zdržet. Občanský zákoník tuto povinnost věcného břemena rozlišuje dle jejího obsahu, a to na služebnosti a reálná břemena. Služebnosti jsou typické pasivitou vlastníka, který je většinou nucen snášet určité jednání nebo se jednání zdržet (např. užívání cesty přes pozemek). Reálné břemeno je evidováno v tzv. veřejném seznamu a často s sebou nese povinnost aktivního konání ze strany vlastníka ve prospěch oprávněného (např. odevzdání úrody). Vznik věcného břemena je podmíněno písemnou smlouvou, dědictvím nebo vydržením. Zaniknout může rovněž písemnou smlouvou, také ze zákona či nařízením vyšších orgánů.

Prodáváte nemovitost?

Nechte si od nás doporučit osvědčeného makléře, opravdového specialitu
v oboru, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě.

Vybíráme z 11 737 realitních makléřů z celé ČR  . Doporučíme vám pouze ty kvalitní, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě. Finální volba je čistě na vás. Naše srovnání je nezávazné a zdarma.