Katastr nemovitostí LV

Katastr nemovitostí LV

List vlastnictví (LV) neboli výpis z katastru nemovitostí je veřejná listina, která má přesně danou podobu a vždy obsahuje určité informace týkající se stavu předmětné nemovitosti. Tyto informace jsou přehledně rozděleny do sedmi částí (od A až po F). 

V části A najdeme podrobné údaje o vlastníkovi či vlastnících a jejich podílech. Část B se soustředí na samotnou nemovitost a její identifikaci. Část C bude zajímat především potenciální kupce, jelikož přímo informuje o případném omezení vlastnického práva. Část D slouží k zjištění právních vztahů k předmětné nemovitosti a rovněž se zde uvádí důležité poznámky. V části E se nachází informace o nabývacích titulech, tedy bližší specifikace toho, jakou cestou současní vlastníci nemovitost získali. Část F je vyhrazena pro údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ). 

Výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví – LV) musí být označen číslem a opatřen otiskem razítka příslušného katastrálního úřadu, kolkem nebo dodatkem o zaplacení správního poplatku, také datem a podpisem zaměstnance katastrálního úřadu. Lze jej získat na katastrální úřadě, rovněž prostřednictvím Czech POINTu nebo online na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. 

Prodáváte nemovitost?

Nechte si od nás doporučit osvědčeného makléře, opravdového specialitu
v oboru, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě.

Vybíráme z 11 737 realitních makléřů z celé ČR  . Doporučíme vám pouze ty kvalitní, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě. Finální volba je čistě na vás. Naše srovnání je nezávazné a zdarma.