Jak se budou vyvíjet letošní Ceny Bydlení

Jak se budou vyvíjet letošní Ceny Bydlení

Ceny bydlení jsou velkým tématem uplynulého roku

Ceny bydlení jsou velkým tématem uplynulého roku a nejen jeho. Hovoří se o dvojnásobném růstu za posledních 5 let, či trojnásobném růstu oproti cenám před 10 roky. Kam se ceny vydají v roce 2024 u vlastního bydlení a podnájmů? Jaké budou sazby hypoték, které jsou jedním ze zásadních hybatelů trhu s bydlením?

Ceny vlastního bydlení v průběhu roku 2023 poklesly, nejvíce však už začátkem roku 2022. „V lednu 2023 se starší byty v Praze prodávaly za ceny srovnatelné s lednem 2022,“ přibližuje cenový vývoj Lumír Kunz, jednatel společnosti FérMakléři.cz. Cenový pokles pak postupně zpomaloval. „Sledovali jsme ceny starších bytů na kvartální bázi, a zatímco začátkem roku ceny klesaly napříč republikou mezi 4–7 procenty, v dubnu už pouze mezi 2–4 procenty,“ uvedl Lumír Kunz. V létě 2023 a stejně tak na podzim už dle analýzy společnost FérMakléři. cz ceny starší bytů stagnovaly až rostly o 1–2 procenta. „Pro rok 2024 očekáváme podobný vývoj jako ve druhé polovině roku 2023. Ceny budou pravděpodobně stagnovat nebo mírně růst v řádech jednotek procent,“ myslí si Lumír Kunz. „Plošné zlevňování už neočekáváme. Nevylučujeme však, že některá krajská města ještě nepatrnou korekci cen zažijí,“ doplnil Lumír Kunz k analýze pohybu cen v krajských městem napříč republikou, kde jediným městem, kde šly ceny na podzim 2023 ještě dolů, bylo Ústí nad Labem.

„Pro rok 2024 očekáváme podobný vývoj jako ve druhé polovině roku 2023. Ceny budou pravděpodobně stagnovat nebo mírně růst v řádech jednotek procent,“ myslí si Lumír Kunz. „Plošné zlevňování už neočekáváme. Nevylučujeme však, že některá krajská města ještě nepatrnou korekci cen zažijí,“ doplnil Lumír Kunz k analýze pohybu cen v krajských městem napříč republikou, kde jediným městem, kde šly ceny na podzim 2023 ještě dolů, bylo Ústí nad Labem.

Analýza CBRE

Společnost CBRE přináší výhled na následujících dvanáct měsíců. Jaký potenciál má současná makroekonomická situace ovlivnit investorskou aktivitu? A jak konkrétně se promítne do jednotlivých segmentů od kanceláří přes industriální a logistické parky až po retailové nemovitosti?

Clare Sheils, generální ředitelka CBRE  pro Českou republiku, komentuje: „Před pokládáme, že v roce 2024 dojde k posu nu v celkovému vnímání trhu. Mnozí investoři a fondy začnou vnímat spíše jeho  příležitosti než překážky. Změna nálady  bude patrná zejména v druhé polovině  roku, která řadě aktérů na realitním trhu  přinese příležitosti k růstu i zvýšení ziskovosti. Současně s tím bude sílit důraz  na udržitelnost. Pro majitele komerčních  nemovitostí je stále zásadnější porozu mět potenciálnímu dopadu ESG faktorů,  jako jsou energetická efektivita, uhlíková  stopa, společenský vliv či etické obchod ní postupy, na hodnotu jejich aktiv. Pro aktivním řešením těchto oblastí mohou  zvýšit dlouhodobou hodnotu a atraktivi tu svých nemovitostí.“

Udržitelnost se posouvá od odborné  diskuze ke skutečným činům. Rostou cí zájem o certifikace budov systémem  BREEAM, LEED anebo WELL není jen  dočasnou záležitostí, ale neustále se roz šiřujícím trendem v rámci odpovědného  investování. Společnosti si postupně  uvědomují hmatatelné výhody, které  jim tyto certifikace přinášejí, pokud jde  o efektivitu nákladů a dopad na životní  prostředí. V důsledku toho poptávka po  těchto službách setrvale roste.

Publikováno: 6.3.2024

Poslední aktualizace: 13.3.2024

Mohli jste nás vidět
v těchto médiích