Jak je to s poplatkem za předčasnou splátku hypotéky?

Jak je to s poplatkem za předčasnou splátku hypotéky?

Už několik let platí, že v případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu tzv. účelně vynaložených nákladů.

Navržená legislativa podmínky zpřísňuje, nic se ale nemění na tom, že na konci fixace lze úvěr doplatit nebo refinancovat bez sankcí. Okruh situací, kdy můžete splatit hypotéku zdarma kdykoliv, se navíc rozšiřuje.

Už několik let platí, že v případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu tzv. účelně vynaložených nákladů. Co se dá zahrnout pod tento pojem, ale nebylo dlouho jasné a přístup bank byl nejednotný. Navržená novela zákona o spotřebitelském úvěru upřesňuje, co lze do účelně vynaložených nákladů zahrnout. Kromě administrativních nákladů, které jsou zastropovány na 1000 Kč, by si banka nově mohla naúčtovat i tzv. úrokový rozdíl.

Ten je dle serveru Financni-web.cz dán rozdílem mezi tzv. smluvním úrokem (úroky, které by klient uhradil do konce fixace) a tzv. referenčním úrokem. Referenční úrok znamená úroky, které by klient uhradil do konce fixace, pokud by jeho úvěr byl úročen referenční sazbou, kterou určí ČNB.

A zde by mohl být kámen úrazu. Pokud budou sazby na trhu vyšší než sazba klienta u jeho hypotéky, zaplatí při předčasné splátce pouze administrativní náklady. Úrokový rozdíl totiž bude záporný, a proto se neuplatní. V případě, že sazby na trhu budou nižší, ale bude rozdíl kladný, a to může znamenat, že se případná sankce může vyšplhat klidně na desetitisíce korun.

Přesto se i tak podle odborníků může refinancování hypotéky v průběhu fixace vyplatit. Poplatek je totiž zastropován na 2 % z objemu splátky. „Čím delší doba do konce fixace, tím menší snížení sazeb na trhu bude impulzem pro refinancování hypotéky,“ uvedl David Eim z Gepard Finance.


Hypotéku lze nadále doplatit na konci fixace bez poplatků, každoročně je též možné splatit až čtvrtinu úvěru zdarma a existuje i řada situací, kdy může být úvěr jednorázově doplacen bez sankcí i během fixace. Novela zákona tento okruh dále rozšiřuje o případy vypořádání společného jmění manželů při rozvodu a prodej nemovitosti po dvou letech od její koupě.

Publikováno: 31.8.2023

Mohli jste nás vidět
v těchto médiích