Limit na parametr DSTI končí. Budou hypotéky dostupnější?

Limit na parametr DSTI končí. Budou hypotéky dostupnější?

Česká národní banka od 1. 7. 2023 “deaktivuje” omezení ukazatele DSTI.

Česká národní banka od 1. 7. 2023 “deaktivuje” omezení ukazatele DSTI. Neznamená to však, že by banky rozdávaly hypotéky bez jakýchkoliv pravidel.

Zákon dává ČNB pravomoc regulovat hypoteční trh prostřednictvím limitů ukazatelů LTV, DTI a DSTI. Co tyto zkratky znamenají?

LTV (loan-to-value) vyjadřuje poměr mezi zástavní hodnotou nemovitosti a výší úvěru. DTI a DSTI jsou poměrové ukazatele příjmů a zadlužení, a to poměr sumy dluhů k výši ročních příjmů v případě DTI (debt-to-income) a poměr celkového součtu všech splátek úvěrů vůči úhrnu příjmů žadatele u
DSTI (debt-service-to-income).

Od loňska platí, že ukazatel DTI nesmí přesáhnout hodnotu 8,5 (u žadatelů mladších 36 let 9,5). Žadatel o hypotéku by tak neměl dlužit více než 8,5násobek, respektive 9,5násobek svého čistého ročního příjmu. Maximální úroveň DSTI může činit 45 % (u žadatelů mladších 36 let 50 %). Při příjmu
40 tisíc korun měsíčně je tak možné splácet maximálně 18 000, respektive 20 000 korun. Do tohoto limitu se ale musejí vejít veškeré další případné splátky jiných úvěrů, kde je třeba brát v úvahu i kreditní karty. Maximální úroveň LTV pak činí 80 % (u žadatelů mladších 36 let 90 %).

S účinností od 1. 7. 2023 nicméně ČNB již nebude limit na DSTI uplatňovat. Teoreticky je tak jeho výše neomezená. V praxi to ale neznamená, že by banky rozdávaly hypotéky bez jakýchkoliv pravidel. Banky vždy měly takový či velmi podobný parametr ve svých schvalovacích postupech zohledněn.
Požadavek na to, aby člověk nesplácel více, než ze svých příjmů “utáhne”, je rozumný. Banky nyní dostávají více prostoru k uplatnění svých vlastních interních pravidel.

Publikováno: 7.6.2023

Poslední aktualizace: 7.6.2023

Mohli jste nás vidět
v těchto médiích